Zintuiglijke beperking

Visuele beperking en blindheid

Er zijn 4 niveaus van visueel functioneren:

  1. normaal zicht
  2. matige visuele beperking
  3. zware visuele beperking
  4. blindheid

Matige en zware visuele beperking (2 en 3) worden gegroepeerd met term “slecht zicht”. Nummers 2, 3 en 4 vormen samen “visuele beperking”.

Lees meer over visuele beperking op de website van de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organisation) (Engelstalige pagina).

 

Auditieve beperking en doofheid

Iemand die niet kan horen zoals iemand met een normaal gehoor, heeft een auditieve beperking. Doofheid of slechthorendheid kan licht, gemiddeld, zwaar of zeer zwaar zijn. Het kan over één of beide oren gaan en leidt tot moeilijkheden om gesprekken en geluiden op te vangen.

“Slechthorendheid” betekent een licht tot zwaar gehoorverlies. Communicatie gebeurt met gesproken taal met behulp van gehoorapparaten, cochleair implantaten en audiodescriptie. (Audiodescriptie is het weergeven van gesprekken maar ook andere geluiden als ondertitels, op televisie, dvd’s, online video’s, cinema en theater.)

“Doofheid” betekent dat je niets of bijna niets hoort. Hiervoor wordt vaak gebarentaal gebruikt.

Lees meer over auditieve beperking op de website van de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organisation) (Engelstalige pagina).

 

Assistentiehonden

Assistentiehonden worden opgeleid om personen met een handicap te begeleiden en te helpen in het dagelijks leven. Zij bezorgen hun begeleider een grotere zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Het is wettelijk verboden om geattesteerde assistentiehonden, opgeleid door of in opleiding bij een gemachtigde assistentiehondenschool, de toegang te ontzeggen tot publiek toegankelijke plaatsen.

Geleidehonden (ook wel blindengeleidehonden genoemd) zijn assistentiehonden die speciaal zijn geselecteerd en getraind om blinden en zwaar slechtzienden veilig door het verkeer en langs obstakels te leiden, zoals op de stoep geparkeerde fietsen, tafels in een restaurant,… Zo kunnen de baas en de hond overal veilig langs en onder door.

Signaalhonden zijn assistentiehonden die getraind zijn om dove en slechthorende mensen te assisteren. Ze maken hun bazen attent op belangrijke geluiden zoals deurbel, rookalarm, passerend verkeer, het roepen van de naam, gehuil van baby, telefoon of een wekker.

Bronnen: www.assistentiehond.be | www.wikipedia.org | www.assistancedogsinternational.org/about-us/types-of-assistance-dogs

Organisaties assistentiehonden

 

Gebarentaal

Dove mensen horen geen geluid. Daarom gebruiken ze een taal met gebaren als eerste taal. Daarom zegt men: “gebarentaal is de natuurlijke taal van doofgeboren mensen”. Deze taal is visueel.

De gebarentaal heeft een eigen gebarenschat, eigen grammatica en eigen uitdrukkingen. De gebarentaal is een echte en volwaardige taal. Je kan er alles mee uitdrukken. In gebarentaal spreek je met je handen en lichaam, luisteren doe je met je ogen.

Gebarentaal is niet afgeleid van de gesproken taal. Daarom is ze ook zo verschillend van structuur.

Lees meer op de website van het Expertisecentrum Vlaamse Gebarentaal.