Discapacitats sensorials

Ceguera i discapacitat visual

La funció visual es subdivideix en quatre nivells:

  1. visió normal
  2. discapacitat visual moderada
  3. discapacitat visual greu
  4. ceguera

La discapacitat visual moderada i la discapacitat visual greu es reagrupen comunament sota el terme “baixa visió”; la baixa visió  i la ceguera representen conjuntament el total de casos de “discapacitat visual”. Per a més informació: Organització Mundial de la Salut (Castellà)

Pèrdua d’audició i sordesa

Es diu que algú pateix d’una pèrdua d’audició quan no és capaç de sentir tan bé com una persona amb un sentit de l’oïda normal, és a dir, una persona de la qual el llindar d’audició en ambdues oïdes és igual o superior als 25 dB. La pèrdua d’audició pot ser lleu, moderada, greu o profunda. Afecta a una o ambdues oïdes i comporta dificultats per sentir una conversa o sons forts. Les persones “duras de oído” són persones amb una pèrdua d’audició entre lleu i greu. Per norma general es comuniquen amb paraules i poden utilitzar com ajuda audiòfons, implants coclears i altres dispositius, així com els subtítols. Per a les persones amb una pèrdua d’audició més acusada poden ser útils els implants coclears. Les persones “sordes” acostumen a patir una pèrdua d’audició profunda, cosa que significa que senten molt poc o gens. Molt sovint es comuniquen mitjançant el llenguatge de signes. Per a més informació: Organització Mundial de la Salut (Castellà)

Gossos d’assistència

Gossos pigall

Els gossos pigall assisteixen les persones cegues i amb discapacitat visual evitant-los els obstacles, marcant les voreres, les escales,  gestionant el trànsit, entre d’altres funcions. L’arnès i la nansa en forma de “u” són els elements de comunicació entre el gos i l’usuari. Aquest últim dóna les ordres de direcció, mentre que la funció principal del gos és la de vetllar per la seguretat de l’usuari, encara que això pugui significar desobeir una ordre potencialment perillosa per a l’usuari.

Gossos d’assistència auditiva

Per a persones sordes o amb discapacitat els gossos d’assistència auditiva tenen com a funció alertar sobre sons, com per exemple el timbre de la porta, la alarma del rellotge, el brunzidor del forn, el telèfon, el plor d’un infant, l’alarma d’incendis. Els gossos estan entrenats per al contacte físic i guiar a la persona que assisteix a l font del so. Per a més informació: Gossos d’assistència

Organitzacións

 

El llenguatge de signes

Les persones sordes no senten res, és per aquest motiu que utilitzen el llenguatge de signes com a primera eina de comunicació, i és per aquest motiu que diem: el llenguatge de signes és el llenguatge natural de persones que han nascut sordes. Aquest llenguatge és visual. El llenguatge de signes té els seus propis signes, pròpia gramàtica i pròpies expressions. És un llenguatge complert, perquè tot es pot expressar mitjançant aquest llenguatge, que utilitza les mans, el cos, i els ulls per “escoltar”. El llenguatge de signes no es basa en la llengua parlada i és per això que la seva estructura és completament diferent. Per a més informació: http://blogs.iec.cat/lsc/